Ietekmes uz vidi novērtējums

Atļauju, pieteikumu, statistikas pārskatu sagatavošana

Ģeoekoloģiskās izpētes

Ģeoloģiskās izpētes

Inženierģeoloģiskās izpētes

Vides plānošana un pārvalde, konsultācijas

   
 
 

 

 SIA “Ekohelp” pēdējā laikā realizētie lielākie projekti

Ietekmes uz vidi novērtējums

SIA “Baltic Oil Terminal”
AS “B.L.B Baltic Oil Terminal” (atsevišķu sadaļu izstrāde)
“Mērsraga ostas ziemeļu mola rekonstrukcija”
“IVN Azbestu saturošu atkritumu poligona izveidei” (atsevišķu sadaļu izstrāde)
SIA „Starteris”
Cūku audzēšanas komplekss „Brīvkalni”

Atļauju, pieteikumu, statistikas pārskatu sagatavošana

A, B kategorijas piesārņojošās darbības pieteikumu sagatavošana

VAS Starptautiskā lidosta “Rīga”
SIA “MERKS”, SIA “Gulfstream Oil”
SIA “Nīckrasti”, SIA “VISTAKO”
SIA “Šķaunes bekons”
SIA “Cirmas bekons”
SIA “Inversija”, SIA “Piejūra”, uc.
SIA „Starteris” 
SIA”Gamma Rent” 
Mērsraga ostas pārvalde 
SIA „Jaunpūpoli” 

Ģeoekoloģiskās izpētes

Piesārņojuma izpēte jūras aviācijas bāzes teritorijā Skulte.
Kompleksa augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojuma izpēte
Rīgas pilsētas cieto sadzīves atkritumu poligonos “Getliņi”, Ķleisti”„Deglava”.
Daugavpils pilsētas izgāztuvēs „Demene” “Križi”, “Čerepova”, Preiļu pilsētas izgāztuvē uc.

 Vides sanācija

AS “B.L.B Baltic Oil Terminal”
SIA “Gulfstream Oil”
Jūras aviācijas bāzes teritorijā Skulte.  

Ģeoloģiskās izpētes

Derīgo izrakteņu  izpēte
Derīgo izrakteņu krājumu izpēte "Nautrēnu pagasta padome"
Derīgo izrakteņu krājumu izpēte "Audriņu pagasta padome"
Derīgo izrakteņu krājumu izpēte ZS “Akmeņkalni”
SIA”LIDO” 
SIA”Zaļā zeme LIDO”
SIA „BUVARTI”
SIA”LIC GOTUS” 

Inženierģeoloģiskās izpētes

AS “Liepājas metalurgs”
SIA “Labības elevators”
SIA „AG Nami” 
SIA”Baltic Container Terminal” 

Vides plānošana un pārvalde, konsultācijas

Ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde (4 ezeri) (9 ezeri) RPA „Rīgas meža aģentūra”
Vides piesārņojuma izvērtējums RPA „Telemedicīnas centrs” 

 

 

PAR MUMS  |  PAKALPOJUMI  |  PROJEKTI  |  KLIENTI  |  KONTAKTI